Majself: Je dôležité mať pri sebe človeka, ktorý vás chápe

Ako Majself vníma rolu rodiny pri zvládaní IBD ochorenia sa dozviete v najnovšom videu.

Video URL: 
https://www.youtube.com/embed/png6OXyJr1k
Cover image: 

Partneri