a
O ochoreniach | CrohnClub.sk

O ochoreniach

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída patria medzi nešpecifické chronické zápalové ochorenia (Inflammatory Bowel Disease - IBD) tráviaceho traktu. Obe ochorenia sú celoživoté a spôsobujú pacientom veľmi podobné ťažkosti; rovnako aj liečba a diagnostika je u oboch ochorení takmer rovnaká.

Pôvod a výskyt nešpecifických črevných zápalov

Ide o chronické ochorenia neinfekčného pôvou, ktorých príčina nebola doposiaľ objasnená a nie je presne známa. V súčasnosti sa predpokladá spolupôsobenie genetickej predispozície, bakteriálnej flóry v čreve a vonkajších vplyvov ako napríklad stres, fajčenie, celkový životný štýl alebo prekonaná apendicída (zápal slepého čreva). Tieto faktory spôsobujú abnormálnu imunitnú odpoveď, ktorá má za dôsledok zápalový proces.

Z hľadiska geografického výskytu je známe, že Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou trpia predovšetkým ľudia v civilizovaných krajinách - predovšetkým v severnej Amerike, západnej Európe alebo v Škandinávii; pozoruhodný je aj častejší výskyt u židovskej populácie. U nás sa výrazne početnosť týchto ochorení v posledných rokoch zvýšila, čo je spojené s prijatím západného spôsobu života. Predpokladá sa, že týmito ochoreniami trpí približne 0,5 - 1,0 % populácie. Každoročne je Crohnova choroba diagnostikovaná 2 - 4 novým pacientom na 100 000 obyvateľov, ulcerózna kolitída 2 - 10 novým pacientom na 100 000 obyvateľov ročne. Obe ochorenia prvýkrát prepuknú v rozmedzí 15. -30. roku života, ulcerózna kolitída vzácne aj okolo 50. - 70. roku života.

Príznaky a priebeh ochorení

Crohnova choroba bola prvýkrát popísaná v roku 1932, kedy ju gastroenterológ B. B.Crohn odlíšil od črevnej tuberkulózy. Až neskôr bola táto choroba po ňom pomenovaná. Crohnova choroba postihuje zápalom ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy, najčastejšie sa vyskytuje v spojení tenkého a hrubého čreva, v tzv. terminálnom ileu. Ochorenie sa začína zápalom a drobnými vriedkami na krátkych úsekoch čreva a zápal postihuje stenu čreva v celej jej hrúbke. Šírenie choroby sa prejavuje vznikom abcesov, zhrubnutím črevnej steny a fistulami s inými orgánmi.

Ulcerózna kolitída, známa už od roku 1902, na rozdiel od Crohnovej choroby, postihuje len hrubé črevo. Zápal začína zvyčajne v konečníku a ďalej sa šíri hrubým črevom smerom nahor. Zápal postihuje len sliznicu hrubého čreva a nepreniká do jeho steny v celej jej hrúbke. Niekedy postihuje celé hrubé črevo, najšastejšia je však jej ľavostranná forma. Typickým prejavom ulceróznej kolitídy je častá, hnačkovitá stolica s prímesou krvi a hlienu, čo má za nálsedok málokrvnosť a chudnutie. Riziko rakoviny hrubého čreva je zvýšené.

Nešpecifické črevné zápaly sa vyznačujú striedaním kľudových období, taz. remisií a období vzplanutia choroby, tzv. relapsov. Príznakmi zhoršujúceho sa zápalu sú časté hnačky často s prímesou krvi a hlienu, pocity nafúknutia alebo tlaku v bruchu, bolesti brucha, zvýšená telesná teplota, málokrvnosť, nechutenstvo, strata hmotnosti. Často sa vyskytujú aj mimočrevné prejavy ochorenia - zápaly kĺbov, kožné problémy, zápaly očí.

Liečba Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy

Je dôležité si uvedomiť, že pri súčasných liečebných možnostiach ide o celoživotné ochorenia, ktoré je potrebné dlhodobo sledovať a vyžadujú si pravidelné kontroly gastroenterológom.

Z hľadiska liečby rozoznávame liečbu štandardnú (medikamentóznu), chirurgickú a podpornú.

Konzervatívna liečba Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy je pre obe ochorenia rovnaká a dlhodová. Keďže príčina ochorení stále nie je známa, liečba sa zameriava na odstránenie alebo zmiernenie prejavov, symptómov ochorenia.V medikamentóznej liečbe sa využívajú aminosalicyláty (Pentasa, Salofalk), pri aktívnejšom zápale protizápalové hormonálne lieky nazývané kortikosteroidy (Prednison, Medrol) alebo imunosupresíva (Imuran) znižujúce imunitnú odpoveď organizmu. Od roku 2002 sa aj na Slovensku, najskôr v liečbe Crohnovej choroby a neskôr aj v liečbe ulceróznej kolitídy, začal používať nový typ liečby označovaný ako biologická liečba. Ide o ľudskú protilátku, ktorá zabraňuje tvorbe zápalu na úrovni patomechanizmu vzniku ochorenia a jej úspešnosť dosahuje 70 - 80%.

Chirurgická liečba je indikovaná viac u pecientov s Crohnovou chorobou ako s ulceróznou kolitídou. Operácie tieto ochorenia primárne neliečia, ale odstraňujú najmä ich komplikácie ako sú abcesy, fistuly, nepriechodnosť čreva. V akútnych prípadoch sa zapálená časť čreva odstraňuje.

V prípade ulceróznej kolitídy sú operácie pomerne zriedkavé, napriek tomu, že odstránením hrubého čreva sa dosiahne vyliečenie. Ide však o veľmi radikálny krok, ku ktorému sa pristupuje len v obzvlášť závažných prípadoch.

Okrem medikamentóznej liečby má s dlhodobého hľadiska veľký významliečba podporná, ktorá sa zameriava na celkové zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Ide napríklad o rehydratáciu, doplnenie železa a iných potrebných minerálov a vitamínov, ktoré organizmus počas hnačiek stráca. Významnú úlohu zoháva aj užívanie probiotík a vhodná diéta. Na Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu však neexistuje žiadna jednotná diéta, ako poznáme napríklad u diabetikov alebo celiatikov. V podstate platí zásada vyhýbania sa potravinám, ktoré spôsobujú nevoľnosť alebo bolesti brucha, čo sa môže u každého pacienta líšiť.

V ťažších obodbiach sa odporúča aj návšteva psychológa či psychiatra, keďže ide o ochorenia, na ktorých priebehu sa výraznou mierou podieľa aj stres a psychický stav pacienta.

Život s ochorením

Život s ochorením prináša výrazné zmeny v dennom režime pacienta s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Po diagnostikovaní ochorenia je potrebné naučiť sa s chorobou postupne žiť, porozumieť zmenám v organizme, prejavom choroby a vedieť včas odsledovať každú zmenu, ktorá môže viesť k zhoršeniu priebehu ochorenia. Pri zhoršení stavu je potrebné vyhľadať lekára, najlepšie ošetrujúceho, ktorý pozná priebeh ochorenia, pretože častokrát pacienti čakajú na zlepšenie zdravotného stavu bez lekárskej pomoci, chronické hnačky a krvácanie môžu viesť k málokrnosti, rýchlej strate hmotnosti alebo k celkovému rozvratu vnútorného prostredia.

Na druhej strane netreba zabúdať, že väčšina pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou vedie plnohodnotný a produktívny život bez výrazných ombedzení ako v pracovnom tak aj v súkromnom živote.

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri