Čo je to stómia?

1. 3. 2021

Stómia je normálne kruhová alebo oválna, červeno-ružovej farby, podobne ako sliznica v ústach. Vyvedenie stómie patrí medzi veľké, život zachraňujúce operácie alebo slúži k predĺženiu jeho dĺžky. 

Čo je to stómia? 

Slovo stoma pochádza z gréčtiny a znamená ústa, v prenesenom význame otvor, vyústenie alebo vývod. Táto príručka sa zaoberá tromi základnými druhmi stómií/vývodov: 

kolostómia  
– vývod hrubého čreva  

ileostómia  
– vývod tenkého čreva 

urostómia  
– vývod močovodu 

 

Stómia je normálne kruhová alebo oválna, červeno-ružovej farby, podobne ako sliznica v ústach. 

V stómii nie sú žiadne nervové zakončenia, takže nie je citlivá na bolesť. Stómia môže byť dočasná alebo trvalá. Dočasná stómia slúži k odľahčeniu činnosti čreva do doby jeho zhojenia. 

 

Prečo musela byť vyvedená stómia? 

Kohokoľvek, od novorodenca až do vysokého veku, môže postihnúť zápalové alebo nádorové ochorenie, úraz alebo iné postihnutie, ktoré je dôvodom na operáciu a má za následok vyvedenie hrubého čreva, tenkého čreva alebo močovodu na brušnú stenu. Vyvedenie stómie patrí medzi veľké, život zachraňujúce operácie alebo slúži k predĺženiu jeho dĺžky. 

V ľavej polovici a zvlášť v konečníku sa hromadí stolica pred vyprázdnením. V pravej polovici je obsah čreva riedky, v ľavej viac zahustený až tuhý. Hrubé črevo nie je nevyhnutné pre život a môže byť celé odstránené. 

 

Tráviaci systém 

Do tráviaceho systému patrí pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo a konečník. V tenkom čreve sa dokončuje trávenie potravy. Rozložené zložky potravy sa tu spolu s väčšinou vitamínov vstrebávajú do krvi. Črevný obsah je riedky. Tenké črevo je pre udržanie života nevyhnutné a bez nepriaznivých dôsledkov pre organizmus je možné odstrániť len jeho časť. V hrubom čreve sa z jeho obsahu vstrebáva hlavne voda a soli, a to najmä v jeho pravej polovici. 

 

Kolostómia 

Kolostómia je najčastejší druh vývodu. Vyvedená je obyčajne na priečnom čreve – transverzostómia alebo na esovitej kľučke – sigmoideostómia. Ústie stómie býva väčšinou v úrovni kože. 

 

Ileostómia 

Ileostómia je obvykle vyvedená na konečnej časti tenkého čreva a obyčajne prečnieva nad povrch brucha. Tento tvar uľahčuje ošetrovanie kože v okolí stómie, pretože pri ileostómii odchádza črevný obsah nepretržite (za 4 až 5 hodín po jedle), je riedky a pôsobí na okolie vývodu agresívnejšie ako tuhá stolica. Množstvo odchádzajúceho obsahu je po vyvedení ileostómie až 1,5 litra denne, neskôr dochádza k určitému „prispôsobeniu sa čreva“ a odchádza v priemere denne 0,8 až 1 liter a obsah sa stáva hustejší. 

 

Urostómia 

Urostómia sa vyvádza vtedy, keď je potrebné vyradiť alebo odstrániť močový mechúr. Dôvodov k tomuto zákroku je viac. Niektoré deti sa môžu narodiť s dedičnými poruchami mechúra, iné postihnutia vedú k poruchám jeho vyprázdňovania a dokonca aj k následnému poškodeniu obličiek. Tiež ťažký pôrod môže oslabiť mechúr a spôsobiť gynekologickú inkontinenciu. Častým dôvodom pre odstránenie mechúra sú nádory. 

 

 
Rovnako ako vy, tak aj každá stómia je jedinečná. Správna starostlivosť o stómiu je podmienená výberom vhodných stomických pomôcok, bežnými činnosťami, ktoré patria k vášmu životnému štýlu a je rozhodujúca pre vaše pohodlie a zdravie. Ak sa stomická pomôcka prispôsobí vašej stómii a starostlivosť o stómiu bude správna, pomôže vám to s návratom k aktívnemu životu. 

 

 

https://crohnclub.sk/blog/co-je-stomia

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri