a
Lieky | CrohnClub.sk

Lieky

Ulcerózna kolitída

Cieľom liečby je v prvom rade zmierniť príznaky ochorenia (hnačka, bolesť, strata krvi) a potom predchádzať jeho opakovaniu. To sa zvyčajne dá dosiahnuť medikamentóznou liečbou. Lieky odvodené od kortizónu, dostupné v tabletovej alebo injekčnej forme, sú účinné pri liečbe náhlych vzplanutí ochorenia. Ďalším účinným liekom je sulfasalazín, ktorý objavila v roku 1942 švédska lekárka Nanna Svartz. Je zaujímavé poznamenať, že táto látka predstavuje neaktívnu formu lieku, ktorá sa mení na vlastný protizápalový liek kyselinu 5-aminosalicylovú až vtedy, keď dosiahne hrubé črevo. Odvtedy boli vyvinuté ďalšie lieky, obsahujúce čistú kyselinu 5-aminosalicylovú. Sú rovnako účinné, ale majú menej nežiadúcich účinkov.

Čapíky, klyzmy a penové preparáty obsahujúce kyselinu 5-aminosalicylovú, sa zvlášť osvedčili pri liečbe tých foriem ulceróznej kolitídy, ktoré postihujú konečník alebo ľavú stranu hrubého čreva (čo predstavuje 80 % všetkých pacientov). Skúšajú sa tiež klyzmy a peny s obsahom derivátov kortizónu, ktoré majú len miestny (lokálny) účinok. Rozhodnutie o tom, ktorá z týchto rôznych substancií a foriem aplikácie sa použije, závisí od rozsahu a aktivity ochorenia v každom jednotlivom prípade. To opäť podčiarkuje význam podrobného vyšetrenia pred začatím vlastnej liečby.

Výber typu liečby závisí od závažnosti náhleho vzplanutia ochorenia a od rozsahu zápalu. Lieky sa vždy musia užívať dlhodobo. To znamená, že v liečbe sa musí pokračovať, aj keď sa príznaky ochorenia už zmiernili. Dokázalo sa, že dlhodobé podávanie prípravkov kyseliny 5-aminosalicylovej zabraňuje novému vzplanutiu ochorenia. Tak, ako u iných liekov, aj tu sa môžu vyskytnúť niektoré nežiadúce účinky, akými sú bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť, anémia a vypadávanie vlasov. Tieto nežiadúce účinky sú zriedkavé a odoznievajú po vysadení lieku. Nedajte sa odradiť dlhým popisom nežiadúcich účinkov, ktoré sú uvedené v pribalenej informácii pre pacienta a neprestaňte preto užívať predpísané lieky. Najsprávnejšie je poradiť sa s Vaším lekárom, ktorý posúdi, či sa má užívanie lieku prerušiť, alebo je potrebné upraviť jeho dávkovanie. Výskyt nežiadúcich účinkov nie je taký častý, ako komplikácie, ktoré si pacient spôsobí, ak svojvoľne preruší užívanie lieku. To sa týka aj pacientov, ktorých ochorenie je v kľudovom štádiu a nevykazuje znaky aktivity.

Vzhľadom na úspešné napredovanie modernej medikamentóznej liečby je chirurgická liečba potrebná len zriedka. Operácia je nevyhnutná v prípade život ohrozujúcich komplikácií, ak sa závažné príznaky nezlepšujú napriek medikamentóznej liečbe, alebo ak sú prítomné závažné nežiadúce účinky. Odstránenie hrubého čreva, pochopiteľne, „vylieči“ ulceróznu kolitídu V mnohých prípadoch je teraz možné hrubé črevo odstrániť bez potreby vytvorenia umelého anusu. Dosiahne sa to vytvorením vaku z časti tenkého čreva, ktorý slúži ako rezervoár stolice a nahrádza tak funkciu konečníka. To vedie spravidla k tvorbe stolice normálnej konzistencie a vyprázdňovaniu približne 5krát denne.

Mimočrevné zápalové príznaky (kĺby, koža, oči) sa dajú účinne liečiť rovnakými liekmi, aké sa používajú na liečbu črevného zápalu (najmä lieky príbuzné kortizónu). Chirurgická liečba alebo diéta zvyčajne nie sú vhodné. Zápal žlčovodov sa môže liečiť kyselinou ursodeoxycholovou. Ak sú prítomné abnormálne hodnoty „pečeňových testov“, je potrebné objasniť príčinu poškodenia, aby sa mohla nasadiť príslušná liečba.

Crohnova choroba

Liečba Crohnovej choroby je založená na rovnakých princípoch ako liečba ulceróznej kolitídy. Keďže Crohnova choroba má širšie spektrum príznakov a komplikácií, musí sa rozhodnutiu o najvhodnejšej liečbe každého individuálneho prípadu venovať zvýšená pozornosť. Akútne vzplanutia choroby sa zvyčajne liečia kortizónom. Alternatívnymi možnosťami sú „kozmonautická“ strava (diéta kompletne absorbovaná len v hornej časti tenkého čreva), alebo infúzie živín priamo do krvného obehu. Tieto postupy však nie sú dostatočne účinné. Ak je choroba ohraničené na tenké črevo, lieky príbuzné kortizónu sa podávajú samostatne. Ak je postihnuté aj hrubé črevo, podáva sa tiež kyselina 5-aminosalicylová. Pacientom, ktorí neodpovedajú na liečbu týmito liekmi, sa môže nasadiť črevné antibiotikum (metronidazol) alebo lieky tlmiace aktivitu imunitného systému (napr. azatioprín). Ak sa v priebehu liečby objavia nežiadúce účinky (napríklad pálivé pocity v rukách a nohách, vypadávanie vlasov, anémia, zvýšená precitlivelosť na chlad a iné príznaky), poraďte sa so svojím lekárom, neprestaňte však užívať lieky, ani neznižujte ich dávku. Akútne vzplanutia Crohnovej choroby sa zvyčajne podarí zvládnuť niektorým z uvedených liekov. To isté platí aj pre mimočrevné príznaky. Dlhodobá liečba 5-aminosalicylovou kyselinou znižuje častosť akútnych vzplanutí ochorenia.

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri