Novinky

Slovenčina

Novinky

9. 12. 2021
Dnes viac než inokedy, ked sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva. Slovensko chce byť modernou krajinou, ktorej občania sa liečia najmodernejšími prostriedkami. Preto je nevyhnutné, aby sme nariadenia Európskeho parlamentu a Rady striktne dodržiavali a zavádzali do našich zákonov. Odbočky a ideologické úpravy zákonov môžu viesť k zastaveniu pokroku, na ktorý doplatíme najmä my pacienti. Preto podporujeme Memorandum k novele zákona č. 362/2011 regulujúce klinické skúšania na Slovensku, ktoré podpísali odborníci.

Novinky

9. 12. 2021
Dnes viac než inokedy, ked sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva. Slovensko chce byť modernou krajinou, ktorej občania sa liečia najmodernejšími prostriedkami. Preto je nevyhnutné, aby sme nariadenia Európskeho parlamentu a Rady striktne dodržiavali a zavádzali do našich zákonov. Odbočky a ideologické úpravy zákonov môžu viesť k zastaveniu pokroku, na ktorý doplatíme najmä my pacienti. Preto podporujeme Memorandum k novele zákona č. 362/2011 regulujúce klinické skúšania na Slovensku, ktoré podpísali odborníci.

Partneri