a
Liečba | CrohnClub.sk

Liečba

KMEŇOVÉ BUNKY V LIEČBE CROHNOVEJ CHOROBY?

Vedci v celom svete hľadajú možnosti využitia kmeňových buniek v liečbe ochorení, na ktoré doteraz nepoznajú účinnú liečbu. V USA, Taliansku a Španielsku sa zamerali aj na využitie kmeňových buniek v liečbe Crohnovej choroby. Výsledky výskumu hovoria o úspešnosti tejto liečby ešte 6 rokov po jeho ukončení, kedy 80% pacientov s Crohnovou chorobou liečených vlastnými kmeňovými bunkami dosiahlo remisiu.

Terapia kmeňovými bunkami je pomerne intenzívna - pacienti museli byť na niekoľko týždňov hospitalizovaní v rámci prípravy na celú procedúru. Najskôr prešli chemoterapiou, ktorá mala za úlohu oslabiť ich imunitný systém a spôsobiť uvoľnenie kmeňových buniek do krvi. Následne boli kmeňové bunky z krvi odobrané a zakonzervované zmrazením. Pacienti opäť prešli imunosupresiou a neskôr im boli transplantované ich vlastné kmeňové bunky. Tento proces spôsobil určité "zresetovanie" imunitného systému a následné spomalenie, resp. úplné zastavenie zápalového procesu.

Treba však zdôrazniť, že výskum použitia kmeňových buniek v liečbe akýchkoľvek ochorení je stále len na začiatku. Ich využitiu v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou bude musieť predchádzať dlhodobý výskum a intenzívne testovanie na väčších vzorkách pacientov - doborvoľníkov. Ukazuje sa však, že kmeňové bunky budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu v liečbe mnohých ochorení, na ktoré v súčasnosti nepoznáme liek. Dnes je ich použitie stále však považované viac za kontroverzné a otázne.

Zdroj: ibdcrohns.about.com

OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY NÁM NEPOMÔŽU

Čítali ste niekde, že Vám pomôžu Omega 3 mastné kyseliny a zvrátia nepriaznivý priebeh choroby akou je Morbus Crohn (MC)? No veru nie!

Staršie štúdie smerovali k neistým výsledkom, ktoré tak trochu "propagačne" ale bez zrejmých dôkazov viedli k možnému priaznivému výsledku v liečbe zápalových ochorení čriev.

Avšak nová štúdia (Epanova Program - pod taktovkou Briana G. Feagana, M.D) spojená s niekoľkoročným výskumom (od roku 2003) ukázala, že tomu tak nie je a že mastné kyseliny sú v podstate zameniteľné s placebom.

Omega 3 mastné kyseliny sú v podstate nenasýtené mastné kyseliny získane z morských rýb, ktoré pôsobia blahodárne na zápalové ochorenia akým je napr. reumatická artritída. Z tohto titulu sa predpokladal i priaznivý účinok na pacientov v relapse MC prípade ako preventívna zložka liečby u pacientov v remisii.
Na početných skupinách pacientov (z celého sveta: Kanada, Európa, Izrael, US) s MC v remisii, ktorým sa podávalo placebo a omega 3 mastné kyseliny sa v podstate neprejavili žiadne rozdiely! Percentuálne pomery pacientov, ktorí brali placebo a tých s omaga 3 mastnými kyselinami boli takmer rovnaké, čo spochybnilo akékoľvek úvahy o "zázračnosti" prípravku...

zdroj: JAMA

ÚLOHA BIELKOVÍN PRI OCHORENIACH ČRIEV

Švajčiarski vedci z univerzity v Berne zistili, že proteín označovaný ako LRH-1 chráni organizmus pred ťažkými ochoreniami čriev.

Ide o bielkovinu, ktorá reguluje vytváranie iných zápalov brzdiacich hormónov v črevách. Vyšetrení pacienti s diagnózami Crohnova choroba a ulcerózna kolitída mali v chorých tkanivách znížené množstvo proteínu LRH-1.

ASPIRÍN ZNIŽUJE RIZIKO VZNIKU RAKOVINY ČREVA

Aspirín znižuje riziko vzniku rakoviny čreva Americkí vedci z Dartmouth Medical School dokázali, že hlavná zložka aspirínu - kyselina acetylsalicylová, znižuje riziko vzniku rakoviny čreva o 40 percent, črevných polypov o 19 percent. Oznámil to farmaceutický koncern Bayer.

Výskumu sa zúčastnilo 1121 mužov a žien, ktorým črevné polypy operatívne odstránili. Črevné polypy sú spočiatku nezhubné nádory, neliečené sa však môžu zmeniť na zhubné.

Po operácii dostávala časť pacientov tri roky placebo a časť 325 alebo 81 miligramov aspirínu denne. Po skončení štúdie vedci zistili, že u 47 percent pacientov, ktorí užívali placebo, sa opäť vytvorili črevné polypy.

V skupine, ktorá dostávala malé dávky aspirínu, bolo takto postihnutých iba 38 percent pacientov. Riziko vzniku rakoviny čreva sa znížilo o 40 percent v porovnaní s 19 percentami u pacientov, ktorí dostávali dennú dávku 325 miligramov aspirínu.

Vedci sa domnievajú, že účinok aspirínu súvisí so schopnosťou zabraňovať tvorbe prostaglandínov. Práve v nádoroch je koncentrácia týchto látok podobných hormónom veľmi vysoká.

Rakovina čreva je medzi rakovinovými ochoreniami druhou najčastejšou príčinou smrti. Na celom svete pribudne každý rok asi 850.000 nových prípadov.

Hoci sú šance na uzdravenie v prípade včasného diagnostikovania dobré, len v USA zomrie na rakovinu čreva každý rok 48.000 ľudí. Rizikovými faktormi pre vznik ochorenia sú okrem iného nesprávna výživa, nadmerná konzumácia alkoholu a nedostatok pohybu. Určitú úlohu zohrávajú aj génové defekty.

Zdroj: TASR

RADY PRE PACIENTOV S MC/UC

Niekoľko základných rád pre pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.

  1. Navštevujte pravidelne svojho lekára, a to aj vtedy, keď práve nemáte ťažkosti. Ak však máte vážne príznaky aktivity ochorenia, je potrebné čo najskôr navštíviť príslušné gastroenterologické oddelenie (ambulanciu), aby sa včas rozhodlo o najvhodnejšom postupe liečby.
  2. Poraďte sa o vhodnej strave pre Vás. Navštívte odborníka pre správnu výživu.
  3. Ak máte predpísanú dlhodobú liečbu, presvedčte sa, že užívate lieky tak, ako Vám odporúčali. Neprestaňte užívať lieky bez vedomia Vášho lekára. Informujte sa o možných nežiadúcich účinkoch liekov.
  4. Naučte sa rozpoznať varovné príznaky predchádzajúce akútnemu vzplanutiu ochorenia. Pacienti s ulceróznou kolitídou si majú všímať objavenie sa riedkych stolíc alebo hnačiek s prímesou krvi, sprevádzaných bolesťami žalúdka a všeobecnými príznakmi, ako sú únava a znížená výkonnosť. Pri Crohnovej chorobe si treba všímať nasledujúce príznaky: bolesť brucha, chudnutie, zmena konzistencie stolice (hnačka alebo zápcha). Mimočrevné príznaky ako bolesti kĺbov, zapálené oči, koža alebo sliznice, bolesti chrbtice a obličkové bolesti môžu byť pri oboch chorobách ďalšími varovnými signálmi. Ak sa objaví niektorý z uvedených príznakov, navštívte svojho lekára! Tieto príznaky nemusia byť vždy zapríčinené práve chronickým zápalovým ochorením čriev. Častejšie bývajú spôsobené napríklad nevhodnou stravou (nadmerný konzum ovocia – napríklad ľahko vyvolá hnačku). Môže byť tiež dôsledkom črevnej infekcie, ktorá môže postihnúť aj pacientov s chronickým zápalovým ochorením čriev.
  5. Usilujte sa zistiť čo najviac informácií o svojej chorobe a o jej vážnosti vo Vašom prípade. V priebehu choroby budete pravdepodobne v kontakte s viacerými lekármi. Je preto užitočné viesť si svoj vlastný „zdravotný záznam“. Zaznamenávajte si vykonané vyšetrenia alebo operačný zákrok. Je dôležité poznačiť si mená a adresy zariadení, kde Vás vyšetrili, dátumy, kedy ste tam boli a čo sa urobilo. Mali by ste vedieť, akú liečbu ste absolvovali a ako sa Váš stav mení. Poznačte si aj názvy všetkých liekov, ktoré ste neznášali.
  6. Nezabudnite: čím viac budete mať svoju chorobu pod kontrolou, tým menej bude ovplyvňovať Váš život!

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

RIZIKO RAKOVINY

Pravdepodobne Vám je známe, že chronický zápal môže niekedy viesť ku vzniku rakoviny. Je to aj prípad ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby ? V súčasnosti vieme, že zvýšené riziko vzniku rakoviny existuje v prípade, keď ulcerózna kolitída trvá dlhšie ako 10 rokov. Je to najmä vtedy, ak je postihnuté celé hrubé črevo a ak sa ochorenie začalo v mladom veku. Pri Crohnovej chorobe sa javí riziko oveľa menšie. Pacienti s ulceróznou kolitídou musia preto absolvovať pravidelné kolonoskopické kontroly. To je jediný spôsob, ako možno rozpoznať už včasné príznaky vzniku rakoviny (slizničná dysplázia). V takom prípade sa vykoná operácia, ktorou sa predíde vzniku rakoviny

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

ANUS PRAETER

Moderné chirurgické techniky umožnili, že hrubé črevo u paciento s ulceróznou kolitídou sa môže odstrániť bez potreby permanentného anus praeter (stále umelé vyústenie čreva na brušnej stene). Avšak tak pri ulceróznej kolitíde, ako aj Crohnovej chorobe môže mať dočasný anus praeter priaznivý vplyv na priebeh ochorenia.

Zvyčajne je potrebný približne na dobu 4 až 6 mesiacov. Moderné zdravotné pomôcky umožňujú takmer normálny život, vrátane športu a sexuálnej aktivity. Skorší odchod do dôchodku v dôsledku anus praeter je v súčasnosti veľmi zriedkavý.

Ak Vám lekár odporučil anus praeter, skúste kontaktovať Vašich „spolutrpiteľov“. Pacienti s anus praeter založili pacientské kluby takmer všade na svete.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

SPÔSOBY LIEČBY

Je potrebné rozlišovať liečbu liekmi (medikamentóznu), chirurgickú a podpornú liečbu.

Ulcerózna kolitída

Cieľom liečby je v prvom rade zmierniť príznaky ochorenia (hnačka, bolesť, strata krvi) a potom predchádzať jeho opakovaniu. To sa zvyčajne dá dosiahnuť medikamentóznou liečbou. Lieky odvodené od kortizónu, dostupné v tabletovej alebo injekčnej forme, sú účinné pri liečbe náhlych vzplanutí ochorenia. Ďalším účinným liekom je sulfasalazín, ktorý objavila v roku 1942 švédska lekárka Nanna Svartz. Je zaujímavé poznamenať, že táto látka predstavuje neaktívnu formu lieku, ktorá sa mení na vlastný protizápalový liek kyselinu 5-aminosalicylovú až vtedy, keď dosiahne hrubé črevo. Odvtedy boli vyvinuté ďalšie lieky, obsahujúce čistú kyselinu 5-aminosalicylovú. Sú rovnako účinné, ale majú menej nežiadúcich účinkov.

Čapíky, klyzmy a penové preparáty obsahujúce kyselinu 5-aminosalicylovú, sa zvlášť osvedčili pri liečbe tých foriem ulceróznej kolitídy, ktoré postihujú konečník alebo ľavú stranu hrubého čreva (čo predstavuje 80 % všetkých pacientov). Skúšajú sa tiež klyzmy a peny s obsahom derivátov kortizónu, ktoré majú len miestny (lokálny) účinok. Rozhodnutie o tom, ktorá z týchto rôznych substancií a foriem aplikácie sa použije, závisí od rozsahu a aktivity ochorenia v každom jednotlivom prípade. To opäť podčiarkuje význam podrobného vyšetrenia pred začatím vlastnej liečby.

Výber typu liečby závisí od závažnosti náhleho vzplanutia ochorenia a od rozsahu zápalu. Lieky sa vždy musia užívať dlhodobo. To znamená, že v liečbe sa musí pokračovať, aj keď sa príznaky ochorenia už zmiernili. Dokázalo sa, že dlhodobé podávanie prípravkov kyseliny 5-aminosalicylovej zabraňuje novému vzplanutiu ochorenia. Tak, ako u iných liekov, aj tu sa môžu vyskytnúť niektoré nežiadúce účinky, akými sú bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti, nevoľnosť, anémia a vypadávanie vlasov. Tieto nežiadúce účinky sú zriedkavé a odoznievajú po vysadení lieku. Nedajte sa odradiť dlhým popisom nežiadúcich účinkov, ktoré sú uvedené v pribalenej informácii pre pacienta a neprestaňte preto užívať predpísané lieky. Najsprávnejšie je poradiť sa s Vaším lekárom, ktorý posúdi, či sa má užívanie lieku prerušiť, alebo je potrebné upraviť jeho dávkovanie. Výskyt nežiadúcich účinkov nie je taký častý, ako komplikácie, ktoré si pacient spôsobí, ak svojvoľne preruší užívanie lieku. To sa týka aj pacientov, ktorých ochorenie je v kľudovom štádiu a nevykazuje znaky aktivity.

Vzhľadom na úspešné napredovanie modernej medikamentóznej liečby je chirurgická liečba potrebná len zriedka. Operácia je nevyhnutná v prípade život ohrozujúcich komplikácií, ak sa závažné príznaky nezlepšujú napriek medikamentóznej liečbe, alebo ak sú prítomné závažné nežiadúce účinky. Odstránenie hrubého čreva, pochopiteľne, „vylieči“ ulceróznu kolitídu V mnohých prípadoch je teraz možné hrubé črevo odstrániť bez potreby vytvorenia umelého anusu. Dosiahne sa to vytvorením vaku z časti tenkého čreva, ktorý slúži ako rezervoár stolice a nahrádza tak funkciu konečníka. To vedie spravidla k tvorbe stolice normálnej konzistencie a vyprázdňovaniu približne 5krát denne.

U pacientov s ulceróznou kolitídou nie je potrebná špeciálna diéta. Mali by sa však vylúčiť jedlá, ktoré spôsobujú ťažkosti aj zdravým ľuďom (kapusta, cibuľa, mastné jedlá). Podľa našich skúseností pacient sám najlepšie posúdi, ktoré jedlá mu škodia. Ulcerózna kolitída zvyčajne nespôsobuje príznaky deficitu (nedostatku) živín, vitamínov, atď. V zriedkavých prípadoch, napríklad pri dlhšie prebiehajúcom akútnom vzplanutí ochorenia môžu vzniknúť opuchy (nahromadenie vody v tkanivách ako výsledok nedostatku bielkovín) alebo anémia v dôsledku strát krvi a nedostatku železa. Tieto stavy sa liečia vhodnou substitúciou (nahradením) chýbajúcich látok.

Mimočrevné zápalové príznaky (kĺby, koža, oči) sa dajú účinne liečiť rovnakými liekmi, aké sa používajú na liečbu črevného zápalu (najmä lieky príbuzné kortizónu). Chirurgická liečba alebo diéta zvyčajne nie sú vhodné. Zápal žlčovodov sa môže liečiť kyselinou ursodeoxycholovou. Ak sú prítomné abnormálne hodnoty „pečeňových testov“, je potrebné objasniť príčinu poškodenia, aby sa mohla nasadiť príslušná liečba.

Crohnova choroba

Liečba Crohnovej choroby je založená na rovnakých princípoch ako liečba ulceróznej kolitídy. Keďže Crohnova choroba má širšie spektrum príznakov a komplikácií, musí sa rozhodnutiu o najvhodnejšej liečbe každého individuálneho prípadu venovať zvýšená pozornosť. Akútne vzplanutia choroby sa zvyčajne liečia kortizónom. Alternatívnymi možnosťami sú „kozmonautická“ strava (diéta kompletne absorbovaná len v hornej časti tenkého čreva), alebo infúzie živín priamo do krvného obehu. Tieto postupy však nie sú dostatočne účinné. Ak je choroba ohraničené na tenké črevo, lieky príbuzné kortizónu sa podávajú samostatne. Ak je postihnuté aj hrubé črevo, podáva sa tiež kyselina 5-aminosalicylová. Pacientom, ktorí neodpovedajú na liečbu týmito liekmi, sa môže nasadiť črevné antibiotikum (metronidazol) alebo lieky tlmiace aktivitu imunitného systému (napr. azatioprín). Ak sa v priebehu liečby objavia nežiadúce účinky (napríklad pálivé pocity v rukách a nohách, vypadávanie vlasov, anémia, zvýšená precitlivelosť na chlad a iné príznaky), poraďte sa so svojím lekárom, neprestaňte však užívať lieky, ani neznižujte ich dávku. Akútne vzplanutia Crohnovej choroby sa zvyčajne podarí zvládnuť niektorým z uvedených liekov. To isté platí aj pre mimočrevné príznaky. Dlhodobá liečba 5-aminosalicylovou kyselinou znižuje častosť akútnych vzplanutí ochorenia.

Ak žiadne z uvedených liečebných opatrení nie je dostatočne účinné a najmä ak sa objavia komplikácie, akými sú upchatie (obštrukcia) čreva alebo jeho zúženie, je potrebná operácia. Výsledkom operácie môže byť vymiznutie príznakov ochorenia na dlhý čas alebo aj natrvalo. Samozrejme, je dôležité odstrániť len toľko čreva, koľko je naozaj nevyhnutné.
Operácia sa musí zvážiť aj pri výskyte fistúl. Abscesy sa musia vždy riešiť chirurgicky. Samozrejme, aj po operácii musia pokračovať pravidelné kontroly a sledovanie pacienta špecialistom (internista a chirurg), aby sa mohli včas odhaliť prípadné komplikácie a začať príslušná liečba.

Crohnova choroba na rozdiel od ulceróznej kolitídy môže viesť k závažným príznakom deficitu. Týka sa to najmä vitamínov, stopových prvkov, minerálov a bielkovín. V tomto prípade je nevhnutná ich dostatočná náhrada (vitamíny, vápnik, železo, draslík, zinok). Príslušné lieky predpisuje lekár na základe výsledkov pravidelných krvných testov. Zvlášť častý je nedostatok vitamínu B12. To znamená, že často je potrebná celoživotná injekčná liečba týmto vitamínom (podáva sa zvyčajne každé tri mesiace), aby sa predišlo vzniku anémie.

Rovnako ako pri ulceróznej kolitíde aj pacienti s Crohnovou chorobou budú vedieť sami najlepšie určiť, ktoré jedlo im škodí a ktoré nie. Prirodzene, najlepšia je vyvážená strava, ktorá obsahuje všetky nevyhnutné živiny, vitamíny a minerály.

Dosiaľ sa nedokázalo, že by špeciálna diéta zlepšila odpoveď na liečbu alebo predchádzala opätovnému vzplanutiu ochorenia.

Psychoterapia

Názory na liečebný význam psychoterapie sa zatiaľ rozchádzajú. Isté je len to, že chronické zápalové ochorenia čriev sa nedajú vyliečiť psychoterapiou. Psychoterapia môže snáď napomôcť prevencii vzplanutia akútnej fázy ochorenia v prípadoch mimoriadneho psychického vypätia. Behaviorálna terapia, ktorá učí pacienta lepšie prekonávať životné problémy, môže priniesť určitý prospech. Tento druh liečby však treba prediskutovať s lekárom.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

KONTROLY NA SLEDOVANIE VÝVOJA OCHORENIA

Musíme si uvedomiť, že ulcerózna kolitída a Crohnova choroba sú chronické ochorenia. Samozrejme, pri oboch môže u pacienta nastať dlhotrvajúce bezpríznakové obdobie. Aj vtedy je však dôležité pravidelné sledovanie. To znamená pravidelné návštevy u lekára (najmenej dvakrát ročne), aj keď príznaky úplne vymizli. Pri dlhodobom užívaní liekov musia byť priebežné prehliadky každé tri mesiace. Okrem fyzikálneho vyšetrenia, ktoré zahŕňa palpáciu brucha a čriev, sa robia krvné skúšky, ktoré odhalia prítomnosť zápalu alebo nedostatok vitamínov. Lekár zvyčajne raz ročne vykoná ultrazvukové vyšetrenie brucha. Ak sa pri vyšetrení neobjavia znaky zápalu, ďalšie diagnostické procedúry nebudú potrebné.

Prirodzene, situácia je iná, ak sa ochorenie objaví náhle. V takom prípade je dôležité zistiť, či sa choroba rozšírila, pretože každý nový nápor ochorenia môže viesť k postihnutiu ďalších úsekov čreva. To platí zvlášť pre ulceróznu kolitídu, ak pôvodne nebolo postihnuté celé hrubé črevo. Pri Crohnovej chorobe sa zápal môže šíriť pomerne dlhý čas bez toho, aby spôsoboval závažnejšie príznaky. Preto kvôli overeniu rozsahu chorobného procesu sa základné diagnostické vyšetrenia musia opakovať každých 3 – 5 rokov.

Ak ulcerózna kolitída trvá dlhšie ako 10 rokov, je potrebné každoročne vykonať kontrolnú kolonoskopiu, aby sa zachytili včasné príznaky, ktoré by mohli naznačovať začínajúci vývoj tumoru.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri