a
Štruktúra klubu | CrohnClub.sk

Štruktúra klubu

Každé 4 roky sa uskutočňuje Valné zhromaždenie Crohn Clubu, na ktorom sa prednesie správa o činnosti klubu za posledné 4 roky, volí sa predsedníctvo klubu, novelizujú sa stanovy klubu a v rámci diskusie sa určuje budúce smerovanie klubu.

Slovenčina

Predsedníčka

Fieldset

Pracuje ako lektorka Anglického jazyka v Bratislave a taktiež sa venuje marketingovým aktivitám. Ulceróznu kolitídu jej diagnostikovali keď mala 23 rokov. Až keď sa prvýkrát zúčastnila stretnutia členov SCC na Štrbskom plese, pochopila, že život s IBD ochorením vie byť plnohodnotným, ak máte dostupné zdroje informácií a podporu okolia. A práve to našla v SCC, kde sa momentálne angažuje v riadení organizácie a hľadaní nových poznatkov a možností spolupráce, ktoré môžu pomôcť pacientom v edukácii a zlepšení kvality ich života. Inšpirácie ako pomáhať rada čerpá aj v zahraničí, preto v SCC zastáva okrem funkcie Predsedníčky aj funkciu EFCCA delegát pre zahraničie.

veronika.ivancikova@gmail.com

Ostatní členovia predsedníctva

Fieldset

Pracuje ako asistentka riaditeľa. Popri práci sa venuje dobrovoľníctvu v útulkoch pre opustené zvieratá, cestovaniu, turistike. Crohnovu chorobu jej diagnostikovali, keď mala 23 rokov a museli ju akútne operovať. Momentálne je na biologickej liečbe, vďaka ktorej je už 6 rokov v remisii. V klube našla odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia a veľa priateľov. Klubu pomáha ako správca databázy.

nikola.benedikovic@gmail.com

Fieldset

Pracuje ako psychológ v Gastroenterologickom centre Assiduo. Crohnovu chorobu jej diagnostikovali, keď mala 17 rokov. Spolu s kolegyňou Mgr. Malík vedú v Assidue skupinové sedenia pre pacientov s IBD a snaží sa pomáhať aj formou videí – na youtube má vlastný kanál Denník Crohna. V rámci SCC je delegátkou EFCCA ( European Federation of Crohn´s &Ulcerative Colitis Associations) pre mladých a je zároveň aj jednou zo 7 členov EFFCA Youth.

natalia@mandak.sk

Fieldset

Pracuje ako softvérová developerka v Košiciach. Crohnovu chorobu jej diagnostikovali, keď mala 23 rokov, rok po chirurgickom riešení abscesu a fistuly, ktoré dovtedy nikto nespájal s týmto ochorením. Následne podstúpila resekciu čreva. Momentálne aj vďaka biologickej liečbe je dlhodobo v remisii a žije takmer plnohodnotný život.

Pomáha klubu spravovať webstránku a riešiť hlavne technické záležitosti.

Fieldset

Študuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Crohnova choroba jej bola diagnostikovaná keď mala 10 rokov a doposiaľ si prešla rôznymi chirurgickými zákrokmi a vyskúšala rôzne liečebné modality.

Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike, rozširovaniu vedomostí z rôznych odborov medicíny, pracuje vo vakcinačnom centre.

V SCC je členkou EFCCA Youth Academy, pomáha s prípravou Bulletinu, aktívne sa zúčastňuje rôznych konferencií, seminárov, či webinárov a rozširuje povedomie ohľadom IBD nie len u pacientov, ale aj širšej verejnosti.

Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri