a
Život s ochorením | CrohnClub.sk

Život s ochorením

Prečítať si môžete nasledujúce témy:


AKTIVITY VO VOĽNOM ČASE

Tu platia rovnaké zásady. Chronické zápalové ochorenie čriev Vám nesmie zabrániť venovať sa primeraným aktivitám podľa vlastného výberu. Len počas trvania fázy závažnej zápalovej aktivity budete nútení vylúčiť obzvlášť namáhavé činnosti. Každý druh športu sa vrelo odporúča. Pravidelný tréning kĺbov a svalov je vhodným spôsobom na ovplyvnenie niektorých nežiadúcich účinkov dlhodobej liečby – hlavne kortizónovými preparátmi.

Obmedzenie cestovania na dovolenku väčšinou nie je potrebné. Poraďte sa so svojím lekárom (vrátane informácie o potrebnom očkovaní pri ceste do zahraničia). Výnimkou predstavuje dlhodobá liečba metronidazolom (pri Crohnovej chorobe), kedy je potrebné vyhýbať sa konzumácii alkoholu alebo priamemu slnku (opaľovaniu).

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

ZAMESTNANIE A PRACOVNÝ POSTUP

Počas akútneho vzplanutia choroby nebudete schopní pracovať. To je charakteristické pre všetky akútne ochorenia, nezávisle od konkrétneho zamestnania. Keďže akútne vzplanutia sa z času na čas opäť objavia, budete musieť počítať s krátkymi obdobiami práceneschopnosti bez ohľadu na to, aké zamestnanie vykonávate. Vo väčšine prípadov však nie je nevyhnutné meniť zamestnanie alebo úpln sa vzdať pracovnej kariéry. Zriedkavou výnimkou sú pacienti, ktorí musia podstúpiť rozsiahle alebo opakované brušné operácie, chirurgické úpravy fistúl, alebo u ktorých napriek medikamentóznej liečbe stále pretrvávajú závažné príznaky. V takýchto prípadoch sa treba vzdať namáhavého zamestnania v prospech zamestnania sedavého alebo fyzicky menej náročného. Deti s chronickým zápalovým ochorením čriev je potrebné samozrejme povzbudiť a viesť ku vhodnej príprave na budúce povolanie.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

SEXUÁLNY ŽIVOT PRI MC/UC

Ani tu nie sú obmedzenia. Je prirodzené, že sexuálna aktivita bude pravdepodobne utlmená počas akútneho vzplanutia ochorenia. U žien môže vtedy nastať prerušenie menštruačného cyklu. Je to prirodzená odpoveď organizmu, ktorá smeruje k uchovaniu telesných rezerv v čase zvýšeného stresu. Fistuly v análnej alebo genitálnej oblasti pri Crohnovej chorobe môžu negatívne ovplyvniť sexuálnu aktivitu. Ak máte podozrenie, že máte fistulu, ihneď konzultujte svojho lekára, ktorý Vám odporúča potrebnú liečbu.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

PSYCHICKÉ NÁSLEDKY

Skutočnosť, že trpíte chronickým ochorením a vyrovnávate sa s jeho sprievodnými problémami, bude, pochopiteľne, z času na čas klásť zvýšené nároky na Vašu psychiku. Čo môžete robiť pre to, aby ste týmto problémom čelili a pokúsili sa s nimi vyrovnať ?

Pravidlo 1:

Musíte sa snažiť akceptovať (prijať) svoju chorobu a zoznámiť sa s faktami o nej. Poznanie choroby, ktorú máte, Vám dáva lepšie možnosti sa s ňou úspešne vyrovnať. Zvládnutie choroby je určitou životnou výzvou a môže Vám priniesť zaslúžený pocit úspechu.

Pravidlo 2:

Nesmiete dovoliť, aby choroba ovládala Váš život. Ak upadnete do depresie, budete trpieť viac. Pokiaľ je možné, snažte sa viesť normálny aktívny život. Vyskúšajte všetky možnosti, ktoré by Vám mohli pomôcť prekonať chorobu. Prirodzene, na prvom mieste to bude lekárska starostlivosť a lieky. Ak sa zaujímate o iné formy liečby, bude najlepšie prediskutovať ich so svojím lekárom, aby ste sa vyhli možným komplikáciám. Táto choroba postihuje telo a myseľ, s tým treba rátať pri výbere liečby.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lause

RODIČOVSTVO A PRENOS OCHORENIA

Už sme spomenuli možnosť dedičnej zložky pri vzniku Ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Je to azda dôvod rozhodnutia nepočať dieťa ?

Šanca, že dieťa zdedí dispozíciu pre chronické zápalové ochorenie čriev, je malá. Riziko, že dieťa rodičov s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou skutočne ochorie na toto ochorenie, nie je vysoké. U manželov, ktorí chcú mať deti, teda niet námietok proti počatiu dieťaťa.

Autori: Prof.Dr.J. Scholmerich, Dr. P. Hoppe-Seyler, Prof. Dr. Martin Lausen

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri