Gratulujeme novému výboru SGS

10. 10. 2022

Gratulujeme pánovi profesorovi Tiborovi Hlavatému (uznávanému gastroenterológovi) k novej funkcii prezidenta Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti ako aj ostatným zvoleným členom výboru a komisie. Želáme veľa úspechov v nadchádzajucom volebnom období a vážime si doterajšiu ako aj budúcu spoluprácu.

https://www.sgssls.sk/o-nas/organy-sgs/vybor-sgs

https://crohnclub.sk/blog/gratulujeme-novemu-vyboru-sgs

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri