IBD a infekcia COVID-19

29. 3. 2021

Aktuálna pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 zasiahla aj pacientov s IBD. Štúdie z viacerých krajín s vysokým výskytom COVID-19 v prvej vlne epidémie však jednoznačne ukazujú, že IBD sa nespája s vyšším rizikom tak ochorenia na COVID-19 ako jeho komplikovaného priebehu.

V počiatkoch epidémie infekcie COVID-19 boli obavy, že pacienti s IBD by mohli byť náchylnejší na ochorenie a mohli mať aj komplikovanejší priebeh COVID-19. Štúdie z viacerých krajín s vysokým výskytom COVID-19 v prvej vlne epidémie však jednoznačne ukazujú, že IBD sa nespája s vyšším rizikom tak ochorenia na COVID-19 ako jeho komplikovaného priebehu.
Pre všetkých IBD pacientov je odporúčané sa dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti (marec 2021) nemáme konkrétne údaje o účinnosti a bezpečnosti doteraz používaných vakcín proti ochoreniu COVID-19 osobitne u IBD pacientov. Pri zohľadnení doterajších skúseností s očkovaním pacientov s IBD sa dá predpokladať, ako aj formuluje konsenzus expertov, že očkovanie nepredstavuje pre IBD pacientov osobitné riziká. Účinnosť očkovania môže byť nižšia, čo však nie je dôvodom pacientom s IBD očkovanie neodporúčať. Súčasne konsenzus expertov vyjadruje, že relaps ochorenia by nemal predstavovať dôvod na odklad očkovania, a rovnako, nie je pravdepodobné, že očkovanie by relaps mohlo vyvolať. Všetky na Slovensku v súčasnosti schválené vakcíny sú tzv. neživé vakcíny, čo znamená, že neobsahujú také časti vírusu, ktoré sú schopné vyvolať ochorenie. Pri ani jednej z nich teda nie je potrebné prerušovať liečbu na IBD.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

 

Aktuálne schválené a na Slovensku dostupné vakcíny proti ochoreniu vyvolaného vírusom SARS-CoV-2 k dnešnému dňu sú Corminanty od spoločnosti Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.
Vakcína od spoločnosti Pfizer/BioNTech funguje princípe mRNA, rovnako ako aj Moderna. Ide o technológiu, ktorá obsahuje typ genetickej informácie (mRNA) s pokynmi, ako v tele namnožiť kópie špecifickej bielkoviny, „spike proteínu“, na obale koronavírusu. Obe vakcíny sú registrované a schválené Európskou komisiou po odporúčaní Európskej agentúry, ktorá zaručuje ich vysoké štandardy na bezpečnosť, kvalitu a účinnosť. Vakcínou Corminanty sa na Slovensku začalo očkovať už v decembri 2020 a aktuálne je vyhradená pre osoby staršie ako 60 rokov. Rovnaké kritéria má aj očkovanie vakcínou Moderna. Vakcína AstraZeneca sa skladá z adenovírusu, ktorý bol upravený tak, aby obsahoval gén na tvorbu „spike proteínu“ SARS-CoV-2. Imunitný systém človeka potom rozpozná tento proteín ako cudzí, vytvorí protilátky a aktivuje T-lymfocyty (biele krvinky), ktoré ho napadnú. Očkovanie touto vakcínou sa začalo v februári 2021 a momentálne sa naň môžu prihlásiť osoby nad 50 a do 60 rokov. Chronicky chorí pacienti, držitelia preukazu ŤZP, či osoby so špecifickými zdravotnými indikáciami, ktorí nespĺňajú vekové kritéria a teda sú mladší ako 50 rokov majú podľa novej očkovacej stratégie možnosť požiadať si o očkovanie len ako náhradníci. Musia sa však očkovať vakcínami od firiem Pfizer a Moderna, ktorých je aktuálne nedostatok nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Erika Timková

 

*informácie aktuálne ku 29.03.2021

 

*upravené a preložené podľa: https://www.bbc.com/news/56100076

https://crohnclub.sk/blog/ibd-infekcia-covid-19

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri