IBD a rodičovstvo 

23. 3. 2021

IBD ochorenia postihujú najčastejšie ľudí v reprodukčnom veku. Obavy z vplyvu choroby na dieťa sú preto u IBD pacientov veľmi časté. 

Autor článku: 

doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. 

prednostka internej kliniky SZU 

 

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (inflammatory bowel disease – IBD) postihujú najčastejšie ľudí v reprodukčnom veku. Obavy z vplyvu choroby alebo liekov na dieťa, ktorého mama alebo otec majú IBD ako aj obavy z toho, že dieťa bude tiež trpieť IBD sú preto u IBD pacientov veľmi časté. Keďže sa jedná o mimoriadne citlivú, súkromnú oblasť života, ťažko sa o týchto témach diskutuje v ambulanciách uponáhľaných lekárov, kde sa priorita kladie na zhodnotenie stavu, nastavenie správnej liečby a nie vždy je priestor a atmosféra na prediskutovanie týchto otázok. U každej pacientky a pacienta je poradenstvo pred plánovaným rodičovstvom individuálne, ale niektoré aspekty možno zovšeobecniť. V nasledujúcom prehľade sú uvedené odpovede na najčastejšie otázky, ktoré IBD pacientky a pacientov trápia. Pri otázkach, kde je to potrebné, sú odpovede uvedené zvlášť pre ženy a zvlášť pre mužov.  

Budem vôbec môcť mať deti?   

Pre ženy: Pacientky s IBD majú rovnakú šancu otehotnieť a donosiť zdravé deti ako ich zdravé rovesníčky. To platí tak pre pacientky s Crohnovou chorobou ako pre pacientky s ulceróznou kolitídou a ani lieky, ani predošlé operácie nemajú na túto schopnosť otehotnieť a donosiť dieťa vplyv. Jedinú výnimku predstavuje operácia, pri ktorej sa odstraňuje celé hrubé črevo vrátane konečníka a našíva sa tzv. pauč. Po takejto operácii je schopnosť ženy otehotnieť prirodzenou cestou znížená, možnosť otehotnieť pomocou metód asistovanej reprodukcie (IVF) ostáva zachovaná. V súčasnosti sa však ukazuje, že toto riziko zníženia schopnosti otehotnieť prirodzenou cestou sa výrazne znižuje pri laparoskopickom spôsobe vykonania týchto operácií. Súčasne treba dodať, že možnosť otehotnieť prirodzenou cestou u týchto pacientiek je znížená približne štvornásobne, to znamená, že stále je možné otehotnieť aj prirodzenou cestou.  

Pre mužov: Pacienti s IBD v prípade, že je ochorenie pod kontrolou a nemajú zhoršenú výživu, majú rovnakú schopnosť splodiť zdravé dieťa ako ich zdraví rovesníci. Kvalita spermií sa však výrazne znižuje v prípade, že ochorenie je aktívne, osobitne ak je sprevádzané aj zhoršeným stavom výživy. Doteraz realizované štúdie nepreukázali nepriaznivý vplyv žiadneho z liekov používaných v liečbe IBD na proces spermatogenézy (tvorby spermií). Výnimkou je metotrexát (viď ďalej).  

Spoločne platí pre mužov aj pre ženy: Jediným liekom, ktorý je kontraindikovaný (to znamená, nesmie sa používať) u pacientov plánujúcich rodičovstvo, je metotrexát. Tento liek má embryotoxické (embryo poškodzujúce) a teratogénne (spôsobujúci vývojové chyby) účinky. Preto, pokiaľ žena alebo muž  užívajú na liečbu IBD metotrexát, je odporúčané používať antikoncepciu. Pred plánovaným tehotenstvom je potrebné metotrexát vysadiť minimálne tri mesiace, ideálne pol roka.  

Čo budem musieť/môcť užívať počas tehotenstva? Najväčšie riziko komplikovaného priebehu tehotenstva predstavuje aktivita ochorenia samotného. V prípade, že pacientka s IBD vstupuje do tehotenstva s nekontrolovaným ochorením, je vysoko pravdepodobné, že aktivita ochorenia bude pokračovať aj počas tehotenstva. Aktívne IBD následne zvyšuje riziku potratu, vnútromaternicovej smrti plodu, predčasného pôrodu ako narodenia sa dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou. Lieky, ktoré udržujú ochorenie pod kontrolou je preto potrebné počas tehotenstva užívať a liečbu neprerušovať. 

Čo môžem urobiť, aby moje dieťa bolo zdravé? Pre budúcu mamičku s IBD, respektíve pacientku plánujúcu otehotnieť platia rovnaké zásady ako pre zdravú ženu. V období plánovania gravidity je dobré venovať pozornosť zdravému životnému štýlu, nepiť alkohol, nefajčiť, mať dostatok pohybu a vyváženú stravu. Osobitným faktorom zvyšujúcim šance na nekomplikovaný priebeh tehotenstva je pokúsiť sa naplánovať tehotenstvo na obdobie remisie, to znamená obdobie, kedy je ochorenie v pokoji. 

Budem môcť dojčiť? Tak ako pre tehotenstvo samotné, aj pre obdobie dojčenia platí, že dojčenie je s liekmi používanými na liečbu IBD, s výnimkou metotrexátu, možné. V prípadoch, keď po pôrode dôjde k relapsu, je niekedy nutné ukončiť dojčenie, keďže dojčenie spojené s relapsom je pre organizmus matky mimoriadne vyčerpávajúca kombinácia.  

Bude mať moje dieťa IBD? V minulosti mali ženy s IBD v priemere menej detí, alebo ostávali častejšie bezdetné, v porovnaní s ich zdravými rovesníčkami. Veľká časť z týchto žien sa pre bezdetnosť rozhodovala aj z dôvodu obáv, že ich dieťa bude mať tiež IBD. Dedičnosť predstavuje však len jeden z mnohých faktorov, ktoré vplývajú na vznik IBD u konkrétneho človeka. Okrem génov, ktoré dieťa zdedí po matke alebo otcovi, musí v jeho živote dôjsť k nahromadeniu ďalších faktorov prostredia, ktoré momentálne nevieme presne definovať. Dedičnosť sa v rôznych štúdiách pohybuje od 5 % do 20 %, je teda výrazne nižšia ako pri klasických dedičných ochoreniach, kde prítomnosť danej variácie niektorého génu vedie na 50 % alebo 100 % k rozvoju ochorenia.  

https://crohnclub.sk/blog/ibd-rodicovstvo

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri