Podporujeme Memorandum k novele zákona č. 362/2011

9. 12. 2021

Dnes viac než inokedy, ked sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva.

Slovensko chce byť modernou krajinou, ktorej občania sa liečia najmodernejšími prostriedkami.

Preto je nevyhnutné, aby sme nariadenia Európskeho parlamentu a Rady striktne dodržiavali a zavádzali do našich zákonov. Odbočky a ideologické úpravy zákonov môžu viesť k zastaveniu pokroku, na ktorý doplatíme najmä my pacienti.

Preto podporujeme Memorandum k novele zákona č. 362/2011 regulujúce klinické skúšania na Slovensku, ktoré podpísali odborníci.

https://crohnclub.sk/blog/podporujeme-memorandum-k-novele-zakona-c-3622011

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri