Venujte nám 2%

10. 6. 2020

Milí priatelia,

dovoľte, aby sme Vás požiadali o podporu činnosti občianskeho združenia – Slovak Crohn Club darovaním 2% zo zaplatenej dane z príjmu za rok 2019. Slovak Crohn Club je združenie pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Poslaním a úlohou klubu je získať informácie o týchto chorobách, nových liekoch, spôsoboch ich liečenia a následne ich šíriť a propagovať medzi členmi klubu a všetkými postihnutými týmto ochorením, organizovať spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej úrovne pacientov.

Tu nájdete potrebné dokumenty a informácie:

Slovak Crohn Club, občianske združenie
Jurigovo nám.1
841 04 Bratislava
IČO: 30844908

Potvrdenie - vzor tlačiva
Vyhlásenie

https://crohnclub.sk/blog/venujte-nam-2

Mohlo by Vás zaujímať

Partneri