a
Erika Timková | CrohnClub.sk

Erika Timková

Študuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Crohnova choroba jej bola diagnostikovaná keď mala 10 rokov a doposiaľ si prešla rôznymi chirurgickými zákrokmi a vyskúšala rôzne liečebné modality.

Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike, rozširovaniu vedomostí z rôznych odborov medicíny, pracuje vo vakcinačnom centre.

V SCC je členkou EFCCA Youth Academy, pomáha s prípravou Bulletinu, aktívne sa zúčastňuje rôznych konferencií, seminárov, či webinárov a rozširuje povedomie ohľadom IBD nie len u pacientov, ale aj širšej verejnosti.

Fotografia: 

Partneri