Majself: Ľudia dostávaju veľa znamení, aby spravili zmenu a je dôležité tieto znamenia počúvať

Vypočujte si, aké boli Majselfové začiatky pred diagnostikou Crohnovej choroby a čo ho podnietilo k zmene životného štýlu.

Video URL: 
https://www.youtube.com/embed/G8-8l1LAJmg
Cover image: 

Partneri