a
Možnosti kúpeľnej liečby pre pacientov s IBD ochoreniami | CrohnClub.sk

Možnosti kúpeľnej liečby pre pacientov s IBD ochoreniami

Pacientom s nešpecifickými chronickými zápalovými ochoreniami čreva ( medzi ktoré patrí ulcerózna kolitida a Crohnova choroba ) môže kvalitu života popri súčasnej modernej medikamentóznej liečbe, významne zlepšiť aj kúpeľná liečba v prírodných liečebných kúpeľov.

Pre koho je kúpeľná liečba určená ?

Podmienkou je, že pacient s IBD ochorením je v štádiu remisie ochorenia a jeho ošetrujúci lekár mu liečbu odporúča.

Je kúpeľná liečba hradená z verejného zdravotníctva ?

INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

Kúpeľná liečba v skupine „A“ – hradená poisťovňou

 • stavy po resekcií tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacoch od operácie.
 • Zdravotná poisťovňa hradí: kúpeľné procedúry, stravovanie, ubytovanie v štandardných podmienkach (štandard je dvojposteľová izba)
 • Poistenec hradí: 1,70 € za stravovanie a pobyt na lôžku za každý deň

Kúpeľná liečba v skupine „B“ – čiastočne hradená poisťovňou

 • Poisťovňa hradí len kúpeľné procedúry
 • Poistenec si hradí ubytovanie, stravu, kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.
 • Poistenec má právo na výber poskytovateľa kúpeľného zariadenia, v ktorom chce liečbu absolvovať v skupine B.
 • BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
 • Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, 086 31 Bardejovské Kúpele
 • KÚPELE BRUSNO a.s. ul. Kúpeľná 1/2, 976 62 BRUSNO
 • KÚPELE LÚČKY, a.s., 03482 Lúčky
 • Kúpele Nimnica, a.s., 020 71 Nimnica
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s., SNP 519 ,039 12 Turčianske Teplice
 • Kúpele Kováčová s.r.o., Kúpeľná 76/70, 962 37 KOVÁČOVÁ - kúpele
 • Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy

Prínos kúpeľnej liečby pre pacienta s IBD ochorením v štádiu remisie ochorenia

 • Cieľom balneoterapie je dosiahnutie alebo vyrovnanie metabolického stavu, zvýšenie telesnej hmotnosti tam, kde je narušená
 • Zmiernenie druhotných dyspeptických obtiaží
 • Základom je diétna strava
 • Ochranný liečebný režim
 • Pitná kúra podľa ordinácie lekára
 • V obmedzenom rozsahu doplnkové liečebné procedúry ( vodoliečba) s obmedzením termoterapie
 • Pohyb, prechádzky, individuálny LTV
 • Výchova k správnemu režimu a k nefajčeniu
 • Psychická relaxácia, cca 2/3 pacientov udáva zlepšenie subjektívnych ťažkostí ( zdroj :M.Škarpík a kol, Využití balneoterapie ve vnitřím lékařství, Avicenum, 1994)

Kedy nemožno navrhnúť KL – kontraindikácie (vybrané) stanovuje IZ

 • infekčné choroby prenosné
 • všetky choroby v akútnom štádiu
 • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu
 • aktívne fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok
 • fajčenie pri vyznačených diagnózach - navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť
 • inkontinencia moču a stolice
 • tehotenstvo
 • vysoký TK diastolický (spodný) nad 120
 • iné uvedené v IZ

Kto môže vystaviť kúpeľný návrh ?

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti Indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti na základe nálezu príslušného lekára špecialistu.

Čo musí kúpeľný návrh obsahovať ?

Kúpeľný návrh musí spĺňať minimálny rozsah potrebných vyšetrení uvedených v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre KL, napr. výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, nesmie byť staršie ako tri mesiace. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Kto schvaľuje kúpeľný návrh ?

Návrh schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca. Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pre uplynutím doby indikácie . Platnosť návrhu je pri skupine B väčšinou 12 mesiacov od vystavenia návrhu.

Najčastejšie otázky v súvislosti s KL

Čo ak pacient počas liečby v kúpeľoch ochorie?

Zo zdravotných dôvodov (akútnych) môže po vyzdravení opäť nastúpiť a pokračovať v začatej liečbe, prípadne pri výskyte vážnych rodinných dôvodov, je možné prerušiť nastúpenú KL. Podmienka je, aby to stihol do skončenia platnosti kúpeľného návrhu. (O pokračovanie prerušenej KS požiadať písomne poistenec pobočku zdravotnej poisťovne.)

Stávajú sa prípady, že lekári si za vypísanie kúpeľného návrhu pýtajú poplatky. Je to správne?

Vystavenie kúpeľného návrhu podľa Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu je zdravotnou dokumentáciou a je teda súčasťou zdravotnej starostlivosti. Lekári by si za vypísanie návrhu nemali pýtať peniaze!

Za akých podmienok poisťovňa schváli sprievodcu do PLK ?

 1. Pobyt sprievodcu pri poskytovaní ústavnej KL schvaľuje ZP podľa platnej legislatívy poistencom do 3 rokov veku.
 2. Vo veku nad 3 roky je poskytnutá čiastočná úhrada za sprievodcu len v objektívne nevyhnutných prípadoch. Medzi takéto prípady patria závažné ochorenia a ťažké zdravotné stavy pacientov, ktoré si vyžadujú ich neustálu, t.j. celodennú individuálnu opateru, ktorú kúpeľné zariadenie nemôže zabezpečiť v plnom rozsahu (napr. DMO, ťažko zdravotne postihnutý poistenec s úplnou neschopnosťou sebaobsluhy, stav po zložitej operácii pohybového ústrojenstva so znemožnením sebaobsluhy, závažné neurologické ochorenie sprevádzané pohybovým deficitom, slepota, závažné poruchy správania u detí a pod.).

MUDr. Dagmar Zlinská

Slovenčina
Zdielať Kopírovať odkaz

Partneri