Príbeh Rasťa

Rasťo má Crohnovu chorobu už 12 rokov. Vo svojom príbehu vám priblíži, ako toto ochorenie vplývalo na jeho život v minulosti a ako ho ovplyvňuje dnes. Vypočujte si ho!

Video URL: 
https://www.youtube.com/embed/fXPaP8Xrw5I
Cover image: 

Partneri