Úvod

Sme medzi vami a chceme o tom hovoriť. Pustite si úvodné video kampane Sme medzi vami s predsedníčkou Slovak Crohn Club.

Video URL: 
https://www.youtube.com/embed/sKvJVcsnwks
Cover image: 

Partneri